BOTOKS BOTOX Leczenie Bruksizmu Botoksem Toksyną botulinową.

Klinika Medycyny Estetycznej Warszawa. Medycyna Estetyczna Warszawa

Medycyna Estetyczna Stomatologia Estetyczna w Warszawie.

W Klinice Dr Anny Buckiej przy ul. Belwederskiej 44 Bruksizm leczony jest za pomocą Botoksu-Toksyny botulinowej typu A (BoNT-A) oraz szyn relaksacyjnych- nakładek na zęby

Co to jest BRUKSIZM?

Bruksizm ciągłe zgrzytanie zębami, ich mimowolne zaciskanie, najczęściej występuje nieświadomie podczas snu jak i świadomie w ciągu dnia. Pacjent świadomie nie może kontrolować siły nacisku. Ma to szereg skutków ubocznych Zdrowotnych oraz Estetycznych. Bruksizm może dotyczyć osoby w każdym wieku bez względu na płeć. Na bruksizm cierpi ponad 55% populacji i jest chorobą cywilizacyjną. Jest to schorzenie psychosomatyczne, o podłożu neurogennym. Jest to zaburzenie określane jako „parafunkcja, czyli nieświadome, nieprawidłowe utrwalone czynności narządu żucia, odbiegające jakościowo i ilościowo od prawidłowych funkcji”. Pojęcie to zostało wprowadzone przez Druma w 1950 r. Rozróżnia się bruksizm centryczny (dzienny) oraz ekscentryczny (nocny). Bruksizm dzienny to zaciskanie zębów ze znaczną siłą w zwarciu centrycznym, a bruksizm nocny to głównie mimowolne zgrzytanie zębami. Inny podział dzieli bruksizm na pierwotny (idiopatyczny) i wtórny (jatrogenny). Obie postacie występują i podczas snu, i w czasie dnia.

PRZYCZYNY Bruksizmu, zgrzytania zębami, zaciskania zębów, ścierania zębów.

Przyczyny choroby nie są do końca rozpoznane, wiążą się jednak z długotrwałym stresem. Najczęściej są to czynniki psychiczne a dominującym jest długotrwały stres, nadmierne napięcie psychiczne, trauma, nerwica. Wtedy to mięśnie żujące przejmują nadmierne napięcie w ciele. Mięśnie poprzecznie prążkowane- szkieletowe (wszystkie mięśnie żucia) umożliwiają ruch. Spełniają rolę elementów aktywnych rozpraszających nadmiar energii. Rozproszenie energii, jak również amortyzacja krótkotrwałych nadmiernych sił ma na celu zabezpieczenie stawów oraz kości przed przeciążeniami. Mięśnie zbudowane są z tkanki poprzecznie prążkowanej, nadzorowanej przez ośrodkowy układ nerwowy. Sprawne funkcjonowanie narządu żucia, uwzględniające nadrzędną rolę ośrodkowego układu nerwowego, uzależnione jest od stanu psychoemocjonalnego oraz ogólnego stanu zdrowia. Procesy fizjologiczne oraz patologiczne zachodzące w tkankach drogą połączeń nerwowych oddziałują na funkcjonowanie narządu żucia. 

System trzech współistniejących zespołów funkcjonalnych:

 1. zespół stawowy- prawy i lewy staw skroniowo-żuchwowy
 2. zębowo-zębodołowy, zęby wraz z przyzębiem, narząd zębowy 
 3. zębowo-zębowy, okluzyjny układ zębów dolnego i górnego łuku zębowego

Wzajemne powiązanie wszystkich systemów pozwala zrozumieć wagę wpływu zmian w elementach morfologiczno-czynnościowych na czynności fizjologiczne. O funkcjonowaniu układu stomatognatycznego decydują mięśnie!  Głównym elementem układu stomatognatycznego jest żuchwa z zespołem mięśni żucia oraz stawy skroniowo-żuchwowe.

 

Mięśnie żucia odpowiedzialne za funkcjonowanie narządu żucia:

 • mięsień żwacz (łać. musculus masseter) 
 • mięsień skroniowy (łać. musculus temporalis)
 • mięsień skrzydłowy boczny (łać. musculus pterygoideus lateralis)
 • mięsień skrzydłowy przyśrodkowy (łać. musculus pterygoideus medialis).

Żwacze są mięśniami czworobocznymi, nieruchome przyczepy zlokalizowane są na łuku jarzmowym i grzebieniu twarzowym, pokrywają część żuchwy i przyczepiają się do bocznej gałęzi żuchwy. Posiadają 2 warstwy: powierzchowną i głęboką. Rozróżnia je kierunek włókien odmienny o około 90 stopni. W warstwie głębokiej włókna układają się w dół i do przodu, w warstwie wyżej położonej w dół i do tyłu. Obie warstwy połączone są tkanką ścięgnistą co nadaje żwaczowi wyjątkową moc. Włókna ruchome znajdują się na zewnętrznych powierzchniach dolnych krawędzi gałęzi żuchwy, w okolicach trójkąta żuchwy. Żwacz łatwo wyczuć palpacyjnie z zewnątrz jak i od wewnątrz ust. Mięśnie skroniowe należą do najsilniejszych mięśni narządu żucia.  Kształtem przypominają wachlarz z rozległymi przyczepami do czaszki. Wyróżnia się 3 podstawowe grupy włókien.

Czynnikami predysponującymi nadmiernego zaciskania mięśni żucia są

 • predyspozycje genetyczne
 • nadmierny długotrwały stres!
 • nawykowe długotrwałe żucie gumy do żucia, jednostronne żucie pokarmów
 • wady zgryzu, zła okluzja, źle dopasowane uzupełnienia protetyczne, źle wykonane uzupełnienia stomatologiczne.

Jakie są skutki nieleczonego Bruksizmu?          

Bagatelizowanie objawów może skutkować poważniejszymi dolegliwościami związanymi z zaburzeniami i zwyrodnieniami w stawie skroniowo-żuchwowym, pogłębieniem zaburzeń okluzji, dolegliwościami z kręgosłupem, wzrokiem czy słuchem. Szczególnie istotne jest prawidłowe zdiagnozowanie oraz leczenie nadmiernego napięcia mięśniowego w celu przywrócenia poprawnego funkcjonowania oraz wyeliminowania przyczyn wywołujących chorobę. Często wiele osób nawet nie jest świadoma tego schorzenia. Początkowych objawów Bruksizmu można przez dłuższy czas nie zauważać. W późniejszej fazie pojawia się stały, dokuczliwy ból zwykle okolicy przedusznej, bądź w wielu przypadkach trudny do jednoznacznego zlokalizowania. Może towarzyszyć ból głowy, karku, ucha, zaburzenia przełykania i produkcji sliny. Najczęściej dopiero gdy pojawia się dokuczliwy, nieustający ból Pacjent zaczyna szukać pomocy u różnych specjalistów. Dopiero Lekarz stomatolog na wizycie w trakcie badania stomatologicznego diagnozuje u pacjenta Bruksizm

Częściej jednak Pacjenci zgłaszają się do gabinetu stomatologicznego SAMI z objawami bólowymi, z widocznymi zmianami na zębach. 

Zgrzytasz zębami? Zaciskasz zęby? Nadmiernie ścierasz zęby?

Cierpisz na Bruksizm?

Umów się na badanie do Lekarza Dentysty Lekarza Medycyny Estetycznej w Warszawie.

T +48 22 625 05 48 | M + 48 601 560 580/b>

info@drannabucka.pl

Badanie Bruksizmu w gabinecie dentystycznym przez Lekarza dentystę lekarza Medycyny Estetycznej.

Lekarz dentysta na wizycie w gabinecie dentystycznym w badaniu zewnątrzustnym ocenia ogólny stan pacjenta, kształt twarzy, postawę, sprawdza stopień napięcia mięśni żwaczy, skroniowych oraz pozostałych mięśni, trzaski, przeskakiwania w stawach skroniowo-żuchwowych, przeprowadza diagnostykę stawu skroniowo-żuchwowego. Pacjenci z bruksizmem najczęściej mają charakterystyczny wygląd twarzy. W wyniku nadmiernego napięcia mięśni żwaczy przybiera kształt zbliżony do kwadratu bądź prostokąta. W badaniu wewnątrzustnym sprawdza objawy bruksizmu na zębach- starcia, ukruszenia, uszkodzenia szkliwa zębów, uszkodzenia zębów, obecność ubytków klinowych, przyszyjkowych, pogryzienia na tkankach miękkich- na policzkach, ubytki śluzówki policzków, anemizację śluzówki policzków i języka w linii zgryzowej, pogryzienia na języku, odciśnięcia zębów na języku oraz prawidłowość okluzji. Zewnątrzustnie bada stan napięcia mięśniowego mięśni żucia- mięśni żwaczy, mięśni skroniowych.

Jakie siły działają kiedy gryziemy? Kiedy mówimy o nadmiernym napięciu mięśni żucia? 

Kiedy mówimy o BRUKSIZMIE?

Moc nacisku mięśni żucia wynosi 25-50kg/cm2. W bruksizmie siła działania wzrasta wielokrotnie. Najczęściej rejestrowane pomiary sił zwarciowych w strefie zębów trzonowych u Kobiet wynoszą od 350 do 500 N oraz 450 do 700 N u Mężczyzn. Siła nacisku mięśni żwaczy u zdrowego człowieka wynosi około 100 kg. U osób cierpiących na Bruksizm jest do 10x większa niż norma. Siły żucia u pacjentów z Bruksizmem są nawet kilkakrotnie większe od tych działających podczas normalnych procesów gryzienia i żucia. Pacjent BEZWIEDNIE zaciska zęby często w nocy, gdy powinien odpoczywać a mięśnie powinny być w relaksie! 

Nadmierne napięcie mięśni żucia prowadzi do:

 • nadmiernego starcia szkliwa zębów, zęby starte stają się krótsze, zaburza to proporcje w wysokości do szerokości zębów
 • pojawienia się żółtych aż nawet brązowych plam ma powierzchniach żujących trzonowców i przedtrzonowców oraz na brzegach siecznych zębów przednich, które świadczą o starciu- erozji szkliwa
 • pęknięć szkliwa zębów, pęknięć koron, złamań całych zębów
 • nadwrażliwości zębów pod wpływem zimnych, kwaśnych płynów i pokarmów
 • ubytków klinowych, przyszyjkowych, nadmiernie wytartych i odsłoniętych szyjek zębowych
 • obnażania się korzeni zębów, ubytków kostnych aż do rozchwiania zębów
 • bólów mięśniowych obręczy barkowej, bólów głowy i kręgosłupa, bólów mięśni przykręgosłupowych a nawet obręczy biodrowej czy stawów skokowych
 • bólów przy otwieraniu i zamykaniu ust, bólów w stawach skroniowo-żuchwowych przy pełnym otwarciu zwłaszcza rano lub przy dłuższym otwieraniu np. w trakcie wizyty stomatologicznej, ziewaniu
 • trzasków, przeskakiwań i zmian w stawie skroniowo-żuchwowym, deformacji krążków w stawie skroniowo-żuchwowym
 • przerostu mięśni żujących najczęściej mięśni żwaczy, nadmiernego napięcia mięśni
 • przerostu żuchwy- zmieniają się rysy twarzy, poszerza się linia żuchwy,  twarz staje się kwadratowa, płaska, nieatrakcyjna. (Według współczesnych kanonów Estetycznych za atrakcyjne uchodzą twarze smukłe, w kształcie litery V- odwróconego trójkąta. Również z wiekiem twarz często przybiera kształt litery A)
 • bolesności przy dotykaniu policzków
 • bólów, szumów w uszach
 • wzmożonego napięcie mięśni żwaczy, skroniowych, gnykowo-żuchwowych, co może wywołać imitację bólu głowy, bólu zęba, bólów w obrębie szyi, zainicjować migreny
 • migren.

Bruksizmowi często towarzyszą chrapanie oraz bezdech nocny. 

Cele leczenia Bruksizmu, leczenia zgrzytania zębami, ścierania zębów.

Celem leczenia Bruksizmu jest zmniejszenie siły działania mięśni żucia i ochrona zębów. Aby skutecznie leczyć Bruksizm konieczne jest zdiagnozowanie, ustalenie przyczyn, wyleczenie przyczyn, zastosowanie uzupełniających się wielospecjalistycznych metod leczniczych. Terapia Bruksizmu– leczenie zgrzytania zębami, zaciskania zębów ma charakter długoczasowy, jest wieloetapowa i wielospecjalistyczna. Konieczna jest współpraca specjalistów z różnych dziedzin: lekarza Medycyny Estetycznej, lekarza dentysty, ortodonty, gastrologa, laryngologa, neurologa, ortopedy, psychologa, fizjoterapeuty i innych. Zalecane jest wykorzystanie biofeedbacku- metody polegającej na kontrolowaniu procesów zachodzących w mózgu. 

Leczenie BRUKSIZMU w Klinice Dentystycznej Klinice Medycyny Estetycznej w Warszawie.

Wskazane jest łączenie różnych metod w leczeniu Bruksizmu:

 • zastosowania Botoksu Toksyny botulinowej w celu osłabienia siły mięśniowej
 • nauki rozluźniania, relaksacji mięśni– fizjoterapii, masażu mięśni, psychoterapii, autoterapii- ćwiczeń relaksacyjnych mięśni twarzy i szyi
 • odbudowy zębów, odbudowy prawidłowej okluzji
 • wykonania specjalnej Szyny Relaksacyjnej, która zabezpiecza powierzchnie zębów. 

 

Leczenie Bruksizmu Botoksem Toksyną botulinową.

Botoks Toksyna botulinowa. Czym jest Botoks? Botox.

Botox Botoks Toksyna botulinowa typu A (BoNT-A) jest egzotoksyną, białkiem toksyny, wytwarzanej przez bakterie Clostridium botulinum. Jest białkiem zbudowanym z 2 łańcuchów połączonych mostkiem dwusiarczkowym. Wyróżnia się 7 serotypów: BoNT-A, BoNT-B, BoNT-C, BoNT-D, BoNT-E, BoNT-F i BoNT-G. Clostridia mogą wytwarzać ponad 40 różnych podtypów BoNT, ostatnio odnotowano nowy serotyp BoNT-X. Mechanizm działania serotypów jest podobny: hamują uwalnianie acetylocholiny z zakończeń nerwowych, ale ich siła terapeutyczna jest różna. BoNT-A jest najbardziej przebadanym serotypem do celów terapeutycznych.

 

Jak działa Botoks Toksyna botulinowa? BOTOX.

Botox Botoks Toksyna botulinowa typu A (BoNT-A) czasowo blokuje przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Zakończenia nerwowe nie wysyłają neuroprzekaźnika, dzięki czemu mięśnie przestają się nadmiernie kurczyć. Preparat działa miejscowo, wybiórczo, nie ma działania ogólnoustrojowego. Lek podawany jest precyzyjnie, tylko w mięśnie, które mają być poddane zabiegowi. Działanie Toksyny botulinowej polega na bezpiecznym, odwracalnym ograniczeniu i osłabieniu aktywności mięśniowej w danym konkretnym obszarze, nie przenosząc się w żaden sposób na pracę innych mięśni. Czas utrzymywania się efektu jest różny, zależny od indywidualnych predyspozycji Pacjenta. Najczęściej utrzymuje się około 7 miesięcy. Podanie Toksyny botulinowej do mięśni objętych leczeniem pomaga mięśniom rozluźnić się i zrelaksować.  Efektem zabiegu jest przywrócenie prawidłowego napięcia mięśni żucia. Powoduje to ustąpienie zgrzytania i zaciskania zębów szczególnie w nocy podczas snu, wyeliminowanie niepotrzebnego nawyku zaciskania mięśni!  Pacjent zyskuje PRAWIDŁOWE napięcie mięśni żujących i gryzie pokarm z normalną, prawidłową siłą

Ustępują dolegliwości bólowe, zatrzymuje się proces ścierania zębów! Po kilku sesjach podaniach Botoksu- toksyny botulinowej zmniejsza się masa mięśni żucia- mięśni żwaczy. Skuteczność oraz Bezpieczeństwo leczenia Toksyną botulinową kluczowo zależne jest od zastosowania odpowiednich technik iniekcji przez Lekarza Dentystę certyfikowanego Lekarza Medycyny Estetycznej w gabinecie Medycyny Estetycznej oraz jakości preparatu. W Klinice Medycyny Estetycznej stosuję najwyższej jakości Toksynę botulinową typu A (BoNT-A) Bocouture niemieckiej firmy Merz. Najwyższa jakość Leku gwarantuje najwyższą jakość zabiegu!

Zdaniem eksperta Lekarza Dentysty Lekarza Medycyny Estetycznej:

Zabieg leczenia Bruksizmu Botoksem w Klinice Dentystycznej i Medycyny Estetycznej jest wykonywany tylko przez doświadczonego certyfikowanego Lekarza Dentystę Lekarza Medycyny Estetycznej. Zabiegi wykonuję w oparciu o najwyższą jakość preparatu- produktu medycznego klasy CE III wyrobu medycznego! Lek Bocouture Toksyna botulinowa typu A (BoNT-A) wolna od białek kompleksujących to najwyższa jakość! Prawidłowa technika aplikacji jest gwarancją Bezpieczeństwa oraz skuteczności leczenia

 

– mówi Lekarz Dentysta certyfikowany Lekarz Medycyny Estetycznej dr Jolanta Anna Bucka

Jak przygotować się do zabiegu Botoksu Toksyny botulinowej?

Zabieg Botoksu nie wymaga specjalnych przygotowań. Zabieg zawsze poprzedza konsultacja i wywiad lekarski Lekarza Dentysty Lekarza Medycyny Estetycznej.

Jak przebiega zabieg z użyciem Botoksu Toksyny botulinowej w Klinice Dentystycznej i Medycyny Estetycznej w Warszawie?

Iniekcja leku Toksyny botulinowej Botoksu, wykonywana w gabinecie Medycyny Estetycznej przez certyfikowanego Lekarza Medycyny Estetycznej, rozluźnia mięśnie. Lekarz ustala odpowiednią dawkę Toksyny botulinowej w zależności od celu zabiegu oraz indywidualnych potrzeb Pacjenta. Efekt działania Botoksu Toksyny Botulinowej pojawia się już po około 3-7 dniach i utrzymuje przez około 7 miesięcy. Kontrola zabiegu jest po 14 dniach. Z czasem dochodzi do rozkładu Toksyny botulinowej w organizmie. Tworzą się wówczas nowe zakończenia nerwowo–mięśniowe. Mięśnie są znowu uruchamiane. Redukcja objętości mięśni żwaczy prowadzi do wysubtelnienia linii żuchwy i owalu twarzy, wysmuklenia i wyszczuplenia dolnej części twarzy. Owal twarzy staje się bardziej smukły a wygląd młodszy. Zabieg podania botoksu-Toksyny botulinowej wykonywany jest w Klinice tylko przez doświadczonego Lekarza Dentystę certyfikowanego Lekarza Medycyny Estetycznej.

Przebieg zabiegu leczenia nadmiernego napięcia mięśni żucia za pomocą Botoksu Toksyny botulinowej w Klinice Medycyny Estetycznej w Warszawie.

Zabieg nie wymaga znieczulenia. Możliwe jest jednak przed rozpoczęciem zabiegu nałożenie na okolicę poddaną zabiegowi znieczulającego kremu w celu zapewnienia maksymalnego komfortu. Lek podawany jest w gabinecie Medycyny Estetycznej przez certyfikowanego Lekarza Medycyny Estetycznej za pomocą specjalnej bardzo cienkiej mikroigły. Zabieg kończy nałożenie dezynfekującego kremu.

Jak często należy powtarzać zabieg leczenia Bruksizmu Toksyną botulinową?

Zabieg jest bezinwazyjny i może być powtórzony zgodnie z przyjętym przez Lekarza dentystę Lekarza Medycyny Estetycznej planem leczenia DOPIERO po wygaśnięciu efektu poprzedniej sesji.

Botox. Historia Botoksu. Zastosowanie Toksyny botulinowej w Medycynie. Zastosowanie Botoxu w Medycynie.

Botox Botoks, lek toksynę botulinową typu A (BoNT-A) stosuje się w leczeniu różnych chorób neurologicznych przebiegających z nadmiernym napięciem mięśni od 1990 r. Toksyna botulinowa została odkryta w 1895 roku przez Emile’a Ermengema. W procesie produkcyjnym stosowana w Medycynie Estetycznej Toksyna botulinowa typu A BoNT-A jest specjalnie spreparowana i jest w 100% bezpieczna dla zdrowia, sprawdzona w próbach klinicznych! Neurotoksyna botulinowa typu A (ang. botulinum neurotoksyn type A– BoNT-A) została po raz pierwszy zastosowana przez amerykańskiego okulistę Alana Scotta w leczeniu zeza. W 1978 r. uzyskał on zgodę amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (ang. Food and Drugs Administration – FDA) na wykorzystanie toksyny botulinowej typu A w okulistyce. W 1989 r. FDA wydała zgodę na wytwarzanie toksyny botulinowej do celów leczniczych, do leczenia zeza i kurczu powiek, spastyczności mięśni i przykurczy. W 1989 roku kalifornijscy chirurdzy plastyczni udokumentowali spektakularny wpływ Botoksu na niwelowanie zmarszczek mimicznych na około 5-6 miesięcy, będących oznaką starzenia się skóry. W 2002 roku Światowa Organizacja Zdrowia dopuściła toksynę botulinową typu A (BoNT-A) do leczenia głębokich zmarszczek okolicy między brwiami tzw. lwiej bruzdy, od tamtej pory jest to najskuteczniejszy zabieg likwidacji zmarszczek mimicznych z zakresu Medycyny Estetycznej. Toksyna botulinowa stosowana jest w Medycynie Estetycznej w leczeniu umiarkowanych i głębokich zmarszczek mimicznych gładzizny czołowej, będących nadmiernie aktywnymi pionowymi zmarszczkami znajdującymi się pomiędzy brwiami.

Przeciwskazania do zastosowania BOTOKSU Toksyny botulinowej:

 • zaburzenia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, choroby neurologiczne, neuromotoryczne i mięśni (miastenia)
 • przyjmowanie w przeciągu tygodnia przed zabiegiem antybiotyków aminoglikozydów, tetracykliny, linkomycyny, gentamycyny, neomycyny, streptomycyny, polimyksyny, aminochinolonu, D-penicylaminy, cyklosporyny, tubokuraryny, pankuronium, galaminy, sukcynylocholiny)
 • leczenie lekami rozkurczowymi
 • nadwrażliwość na składniki preparatu
 • ciąża, karmienie piersią
 • miejscowe infekcje skóry, aktywna opryszczka
 • choroba nowotworowa
 • choroba autoimmunologiczna np. RZS
 • wiek poniżej 18 lat

 

Zalecenia pozabiegowe po zabiegu leczenia Botoksem Toksyną botulinową:

Po zabiegu LECZENIA Bruksizmu Botoksem Toksyną botulinową można od razu powrócić do codziennych czynności. Okolicę poddaną zabiegowi należy zachować w czystości i sterylności przez 24 godziny. W dniu zabiegu, po zabiegu należy unikać lotu samolotem, nurkowania, sauny, ćwiczeń fizycznych, pływania w basenie, alkoholu. Nie należy dotykać okolicy, w której podano Toksynę botulinową! Unikać kontaktu za zwierzętami (ryzyko infekcji)! Do 12 godz. po zabiegu nie należy nakładać makijażu! Do 7 dni po zabiegu należy unikać środowisk z dużym ryzykiem zakażeń– basenu, sauny oraz dużego wysiłku fizycznego– biegania, ćwiczeń na siłowni! Do 2 tyg po zabiegu należy unikać przebywania na intensywnym słońcu, dłuższego przebywania w temperaturze poniżej O‘C. Bezpośrednio po zabiegu okolica poddana zabiegowi może być lekko zaczerwieniona z widocznym śladem po ukłuciu, który jednak bardzo szybko zniknie. Należy stosować na dzień krem z filtrem przeciwsłonecznym, najlepiej SPF 50 +. Warto pamiętać, że promieniowanie UV znacząco przyśpiesza powstawanie zmarszczek oraz przyśpiesza proces starzenia się skóry, co może skutkować potrzebą częstszego powtarzania zabiegu. Warto pamiętać o właściwej ochronie przeciwsłonecznej i zainwestować w dobrej jakości kosmetyki, które chronią przed pełnym spektrum promieniowania słonecznego UVA, UVB, HEV i IR. Wysokiej klasy dermokosmetyki to skutecznie działające filtry przeciwsłoneczne o możliwie najszerszym spektrum i maksymalnej fotostabilności. Kompleksowy system, obejmuje szeroki zakres widmowy (290-400nm), zapewnia właściwy poziom ochrony skóry. Minimalna ilość i stężenie filtrów chemicznych oraz mechanicznych determinuje doskonałą tolerancję, nawet przez skórę bardzo wrażliwą. Nowoczesne dermokosmetyki uwzględniają zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, zawierają formuły zawierające ograniczoną ilość i stężenie filtrów przeciwsłonecznych, bez filtrów rozpuszczalnych w wodzie i silikonów- substancji trudno biodegradowalnych. Krem przeciwsłoneczny powinien być nakładany w ilości 2 mg/cm2 skóry. Taka ilość zmniejsza ryzyko uszkodzeń jej DNA.

Leczenie Bruksizmu. Leczenie stomatologiczne. Odbudowa stomatologiczna.

Kolejnym etapem jest odbudowa prawidłowego zwarcia- okluzji. Leczenie stomatologiczne w pierwszej kolejności polega na eliminowaniu skutków choroby- na wzmocnieniu szkliwa. Aby złagodzić objawy choroby Pacjentom cierpiącym na nadmierne starcie szkliwa, uszkodzenie szkliwa, ubytki klinowe, nadwrażliwość zębów zaleca się regenerację, remineralizację szkliwa z zastosowaniem 100% naprawczego regeneracyjnego Serum do zębów z nanohydroksyapatytem nHAp PrevDent 1x w tygodniu przez 4 tygodnie lub wg zaleceń prowadzącego leczenie lekarza dentysty, stosowanie do codziennej higieny jamy ustnej pasty do zębów z nanohydroksyapatytem nHAp PrevDent oraz płukanki do ust PrevDent (bez alkoholu-nie wysusza śluzówki) bez fluoru!  A następnie odbudowę startych wypełnień, leczenie ubytków, odbudowę zniszczonych koron zębowych, uzupełnienie braków zębowych, odbudowę estetyczną i funkcjonalną- prawidłową odbudowę zgryzu.

Leczenie Bruksizmu szynami Relaksacyjnymi.

Dodatkowo zaleca się zastosowanie Szyn Relaksacyjnych. Przezroczysta Nakładka Relaksacyjna, dzięki silikonowej strukturze osłabia napięcia mięśni, chroni korony zębów przed dalszym ścieraniem, pękaniem, niszczeniem. Uniemożliwiając zaciskanie zębów zapobiega przeciążeniom stawu skroniowo-żuchwowego. Mięśnie są odciążone i mniej napięte. Zabieg powtarza się aż do odzwyczajenia mięśni od intensywnego zaciskania. Ważne jest by regularnie 1 raz w roku wymieniać relaksacyjną szynę na nową. Szyna relaksacyjna chroniąc zęby ulega starciu i niszczeniu. Dłuższe stosowanie tej samej szyny relaksacyjnej dłużej niż rok już tak prawidłowo nie chroni zębów. W gabinecie dentystycznym Lekarz Dentysta pobiera wyciski zębów. Na modelach diagnostycznych, w laboratorium protetycznym w Warszawie, wykonywana jest przezroczysta silikonowa relaksacyjna nakładka na zęby górne lub dolne w zależności od warunków zgryzowych. Szynę relaksacyjną Pacjent zakłada na noc oraz w miarę możliwości również w ciągu dnia.

Istotne są wizyty kontrolne w Klinice u prowadzącego leczenie Lekarza Dentysty, lekarza Medycyny Estetycznej minimum co 6 miesięcy.

 Zdrowe mięśnie twarzy to wolność od uciążliwego bólu i dyskomfortu! To zdrowe zęby!

Uzupełnieniem Regularnych wizyt kontrolnych w gabinecie dentystycznym jest codzienna wysoka dbałość o higienę jamy ustnej. Prawidłowa domowa pielęgnacja jamy ustnej w oparciu o profesjonalne produkty bez Fluoru PrevDent pastę do zębów PrevDent z 15% nanohydroksyapatytem nHAp, płukankę do ust PrevDent bez Alkoholu (nie wysusza śluzówki) bez Fluoru, regeneracyjne Serum do zębów PrevDent 100% nanohydroksyapatyt nHAp na noc 1x w tygodniu wg zaleceń lekarza dentysty oraz stosowanie profesjonalnych szczoteczek do zębów, nici dentystycznych, czyścika do języka niemieckiej firmy Miradent

Wszystkie profesjonalne produkty PrevDent, Miradent do domowej pielęgnacji jamy ustnej dostępne są w Klinice Dentystycznej na ul. Belwederskiej 44 w Warszawie. (cennik)

Redukcja zmarszczek mimicznych Leczenie uśmiechu dziąsłowego Leczenie Bruksizmu BOTOKSEM
Botoks Toksyna Botulinowa Bocouture Merz (Niemcy)
Wizyta informacyjna- Lekarz Dentysta - Lekarz Medycyny Estetycznej (15 minut)Bezpłatnie
Kontrola po zabiegu medycyny estetycznej - Lekarz Medycyny EstetycznejBezpłatnie
Konsultacja lekarska z planem leczenia - Lekarz Medycyny Estetycznej250 zł
Znieczulenie kremem 1 okolica50 zł
Botox- Botoks Toksyna botulinowa- 1 obszar (zmarszczki okolicy oczu-"kurze łapki", zmarszczki pionowe czoła-"lwia zmarszczka", zmarszczki poziome czoła650 zł
Botox- Botoks Toksyna botulinowa- 2 obszary850 zł
Botox- Botoks Toksyna botulinowa- 3 obszary1000 zł
Botox- Botoks Toksyna botulinowa- uniesienie brwi "otwarcie oka"1000 zł
Botox- Botoks Toksyna Botulinowa "zmarszczki królicze" na nosie300-500 zł
Botox- Botoks Toksyna botulinowa- Leczenie Gummy Smile Leczenie uśmiechu dziąsłowego800 zł
Botox- Botoks Toksyna botulinowa- Leczenie Brody kamienistej brukowanej Relaksacja mięśnia bródkowego, relaksacja mięśnia obniżającego kąciki ust- uniesienie kącików ust800-1000 zł
Botox- Botoks Toksyna botulinowa- Wygładzenie poprzecznych zmarszczek-linii na szyi (obręcze Venus) od 1200 zł
Botox- Botoks Toksyna botulinowa- Leczenie Migren (cena ustalana jest indywidualnie)od 1200 zł
Botox- Botoks Toksyna Botulinowa- uniesienie kącika nosa przy opadającym czubku nosa; zwężenie skrzydełek nosa, zmniejszenie nosaod 500 zł
Botox- Botoks Toksyna botulinowa- Leczenie Nadpotliwości czoła, dłoni, stóp, pach Botoksem
Botox- Botoks Toksyna botulinowa- Leczenie Nadpotliwości czołaod 1200 zł
Botox- Botoks Toksyna botulinowa- Leczenie Nadpotliwości dłoni (cena ustalana jest indywidualnie po wykonaniu testu nadpotliwości Minora)od 1200 zł
Botox- Botoks Toksyna botulinowa- Leczenie Nadpotliwości stóp (cena ustalana jest indywidualnie po wykonaniu testu nadpotliwości Minora)od 1200 zł
Botox- Botoks Toksyna botulinowa- Leczenie Nadpotliwości pach (cena ustalana jest indywidualnie po wykonaniu testu nadpotliwości Minora)od 1200 zł
Botox- Botoks Toksyna botulinowa- Leczenie Nadpotliwości pleców- odcinek lędźwiowyod 1200 zł
Leczenie nadpotliwości- Test Minora specjalistyczny test jodowo-skrobiowy, określenie pola nadmiernej potliwości czoła, dłoni, pach, odcinka lędźwiowego, stóp100 zł
Znieczulenie kremem 1 okolica50 zł
Znieczulenie nasiękowe 1 okolica50 zł
Botox- Botoks Toksyna botulinowa- Leczenie Bruksizmu Leczenie zgrzytania zębami Zaciskania zębów Relaksacja mięśni żucia Botoksem
Botox- Botoks Toksyna botulinowa- Leczenie Bruksizmu Leczenie zgrzytania zębami zaciskania zębów Relaksacja mięśni żucia: żwaczy, skroniowych, skrzydłowych bocznych, cena ustalana jest indywidualnie przed zabiegiem od 1400 zł
Szyna relaksacyjna do leczenia bruksizmu- lecznicza950 zł
Znieczulenie kremem 1 okolica50 zł

Zobacz także: ZABIEGI w Klinice Medycyny Estetycznej w Warszawie:

 

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji i umów się na zabieg.

Dr Anna Bucka Klinika Dentystyczna Medycyna Estetyczna Belwederska 44 Warszawa

 

+48 601 560 580

+48 22 625 05 48

info@drannabucka.pl

Belwederska 44,
00-594 Warszawa

numer konta bankowego

09 1750 0012 0000 0000 3981 6695

SWIFT PL PPABPLPKXXX

}

Pon – Pt   10 – 20

Sobota     10 – 16

W razie potrzeby termin ustalany jest indywidualnie.

Zapytaj o Strefę VIP

Strefa VIP, to wyjątkowe miejsce dedykowane pacjentom, którzy chcą pozostać anonimowi.

Prywatny parking

Rezerwacja wizyty

Możesz również zadzwonić — +48 601 560 580, +48 22 625 05 48

Moja najukochańsza pani doktor Ania, moja przyjaciółka, uratowała mi w 2010 roku ząb uznany przez innych renomowanych stomatologów za nieuleczalny. Do dziś zamiast implantu oraz korony nadal mam własny, wyleczony, biały, śliczny ząbek.

Regularnie korzystam również z zabiegów medycyny estetycznej zgodnie z zaproponowanym planem leczenia. Ostatnio miałam wybielane zęby wraz z regeneracją , zabieg trwający 2,5 godziny był dla mnie po prostu relaksem. Jestem szczęśliwa bo znowu mam nieskazitelnie białe i lśniące zęby jak kiedyś i żadnej nadwrażliwości.

Doktor Ania jest wyjątkowo delikatna a efekty wszystkich je zabiegów spektakularne! Jest genialną profesjonalistką i wspaniałym człowiekiem. Nie pójdę do niko innego. Jest Kochana.

Gorąco polecam!

Ewa Tokarska Sołowow

Od 20 lat pani dr Anna Bucka jest naszym rodzinnym stomatologiem. Opiekuje się całą naszą rodziną, zachowując najlepsze dostępne standardy leczenia. Zajmuje się nami całościowo dostosowując metody do wieku i rodzaju problemów. Pani doktor zawsze uczciwie stawia sprawę i współpracuje z fachowcami na najwyższym poziomie. Dlatego bardzo ucieszyłam się gdy rozszerzyła ofertę o usługi z zakresu medycyny estetycznej. Mam bardzo wrażliwą skórę trądzikową i kilkakrotnie ponawiane próby wizyt u kosmetyczki kończyły się długotrwałym podrażnieniem.

Dopiero peelingi medyczne przeprowadzone przez panią doktor zaczęły systematycznie poprawiać stan mojej skóry. Dlatego też serdecznie polecam usługi pani doktor Anny.

Anna Stańczak

Dr Bucka jest wysokiej klasy specjalistą stomatologiem. Oboje z małżonką jesteśmy pod wrażeniem posiadanej wiedzy, umiejętności i pracy z pacjentem.

Jako kardiochirurg polecam.

Prof.dr hab.n.med. Kazimierz Suwalski

Specjalista kardiochirurg (specjalista europejski)

Niedawno miałem wydarzenie, które wymagało pilnego kontaktu z dentystą. Mianowicie ukruszył mi się ząb. Dr. Bucka przyjęła mnie niezwłocznie.

Wykonała perfekcyjnie naprawę i uzupełnienie zęba. Uważam, że jest ona wyjątkowym fachowcem w swojej branży.

Jest niezwykle precyzyjna, dokładna, zawsze dobiera sposób leczenia najlepszy dla mnie. Np. Starała się tak naprawić ząb, aby nie było potrzeby wymiany drogiego inlay’a.

Franciszek Hutten-Czapski

Managing Director and Senior Partner BCG, Chairman BCG w Polsce